Trivsel og humor

I Gyldendals Den Store Danske defineres trivsel som et udtryk for velbefindende, hvor man har følelsen af gåpåmod, handlekraft og livsglæde. Ok, den er jeg med på. Men så står der desuden: Begrebet bruges i vurderingen af børns udvikling af ældre menneskers sociale tilstand eller i vurderingen af et menneskes bedring efter sygdom. Hovsa. Hvor blev de almindelige, voksne mennesker af i den beskrivelse af begrebet ”trivsel”?Det er ok med, at børn, ældre og syge mennesker skal trives. Men alle os, som går på arbejde?

Skal vi ikke trives?

Det er der vist ingen, som vil mene. Vi vil da mene, at alle skal trives. Men gør vi det?

Jeg hørte et foredrag om trivsel. Det var en ualmindelig dygtig formidler, som holdt det. Han holdt på vores opmærksomhed i 1,5 time i et stræk. Det er flot, synes jeg. Men han havde altså også meget på hjertet at fortælle os om. Det var den kendte humorist og foredragsholder Rune Green: https://runegreen.dk/

Trivsel er et meget stort og vidtrækkende begreb. Det betegner nemlig både en tilstand og en forudsætning.
Tilstanden, det betegner, kan være meget svær at definere. Som regel sætter vi selv vores egne kriterier for, hvornår vi trives. Møder vi en bekendt, vi ikke har set i lang tid, så er et af de første spørgsmål, vi stiller hinanden altid: Hvordan har du det? Svaret er næsten altid: ”Tak jo, jeg har det godt. Jeg trives.” Vi har selv defineret vores tilstand overfor vores bekendte.

Men som sagt, begrebet bruges også som en forudsætning. Det kan være en forudsætning, at et barn trives, så det kan følge et undervisningsforløb. Det kan være en forudsætning for, at et ungt menneske dropper ud af skolen, fordi det mistrives.

Hvem har sat kriterierne for den slags forudsætninger op? Det er der mange psykiatere og psykologer, der har. Kort sagt, så bliver begrebet trivsel forklaret som ’at man har det godt med sig selv og andre’. Mistrivsel kendetegnes ved konstant bekymring, manglende handlekraft og mistillid til, at tingene kan blive bedre.

Ældres trivsel?

Når vi taler om ældre menneskers trivsel, så tænker vi ofte begrebet ind i deres sociale sammenhænge. Et trist kendetegn hos mange ældre mennesker er, at de ikke har et godt socialt liv. Ægtefælle og / eller venner kan være gået bort. De er ensomme. Det kan føre til depression. Jeg tror, vi alle kender billedet.

At vi får det bedre, efter sygdom kaldes, også at vi trives. Her kan det være, nogle bestemte mål for, hvordan kroppen eller psyken reagerer efter et bestemt tidsrum efter sygdommen, som bestemmer, om vi trives. Det er vist en mere klinisk måde at bruge begrebet på.

For os almindelige, voksne mennesker bliver trivsel oftest sat i sammenhæng med det, som vi bruger rigtigt meget tid på. Arbejdet. Vi bruger mange timer hver uge på vores arbejde, så hvis vi trives godt på arbejdspladsen, så vokser vores arbejdsglæde. Og det er der, flere og flere virksomhedsledere, der bliver opmærksomme på. Heldigvis. Godt arbejdsklima er nemlig ikke kun godt for medarbejderne. Det er også godt for virksomheden. Både dens ry og dens økonomi.

Trivsel og humor
Rul til toppen