Flueproblem

Umiddelbart svæver svaret i luften. Men i dag er det ikke så let som da jeg var barn. hvor vi alle rendte rundt med en fluesmækker i hånden og slå på alt, der svirrede i luften. for mange virksomheder specielt inden for fødevarebranchen, er det et krav at der ikke findes fluer og andre insekter i virksomheden. Det er jo logisk at man ikke kan rende rundt og sprøjtegift eller rende rundt med en fluesmækker, som vi gjorde dengang. For det første ville det se forfærdeligt ud for kunderne, der besøger virksomheden punktum for det andet er der audits. det betyder at der kommer en kvalitetsinspektion Og gennemser hele virksomheden på krydsogtværs. her skal tingene virkelig spille ellers vanker der bøder og andre repressalier.

Skadedyr?

En af de ting som man går meget op i ved disse inspektioner, er skadedyr.  Vi kender jo alle egenkontrolprogrammet med smiley ordning og andre tiltag, der skal få virksomheder der behandler fødevarer til at indordne sig for at give den bedst mulige fødevaresikkerhed.  En af de vigtige ting er skadedyrsbekæmpelse. herunder tænker man på flyvende insekter som bananfluer, møl, små fluer der ikke må findes i en virksomhed af denne type. til at afhjælpe problemet med fluer og andre insekter, er der udviklet nogle maskiner der kan fange fluer og slå dem ihjel.

Insektfangere

De kaldes for insektfangere. de findes i mange varianter. Man har man med fødevarer at gøre hvor man kun bruger en type. Det er med uv lys og limplader. her bliver insekterne tiltrukket af lyset og indfanget på pladerne. Det er temmelig smart og moderne, da mange kontroller forlanger, at insekterne artsbestemmes optælles i værste fald. som en god ven fortalte mig… så er skadedyrsbekæmpelse i dag mere papirarbejde end egentlig bekæmpelse. At papirarbejdet i orden så er alting godt siger han.  det lyder jo ikke helt betryggende for en almindelig forbruger som jeg. han sagde jo indirekte at selvom de udførte arbejdet korrekt stadigvæk, så var det vigtigste at papirerne blev udfyldt korrekt da det ikke var altid muligt at checke arbejdet, som han havde udført på stedet.

Bekæmpelse af skadedyr

Hvis han nu for eksempel udførte behandling mod myrer og krydsede af i feltet, så var alting godt. også selvom der var myrer når de kom på besøg. nogle vil kalde det skrankepaver, der kun kan arbejde med næsen nede i blokken.   I gamle dage var det slet ikke sådan. Dengang var den bedste skadedyrsbekæmpelse et rent håndværk, hvor man ringede efter hjælp, når der var skadedyr i forretningen.  Dengang betød det ikke så meget, hvis der lå muselort på gulvet i bageriet eller kakerlakker i brødet. Bageren sagde bare at det var en rosin. Så var der jo ikke så meget at diskutere.

Flueproblem
Rul til toppen