Færdselsskader

bilulykke

Vi er altid på farten. Enten i bil, tog, bus, på cykel eller til fods. Vi skal fra A til B – hver eneste dag. Og det er ikke altid, at især bilister passer tilstrækkeligt på. Inde i storbyerne er der mange fodgængere. Og det er da også i byzonerne, at de fleste trafikulykker, der involverer fodgængere, sker. Bilisterne er dog blevet meget mere opmærksomme på, at de skal passe på, når de kører i byerne. For 25 år siden var der ca. 700 trafikulykker, der involverede fodgængere. De skete, imens bilisten kørte med en fart på mellem 25 km/t og 50 km/t. I 2020 var dette tal nede på 288. Der er altså tale om mere end en halvering af den slags trafikulykker siden 1997.

Ramt af bil

I 1997 var der i alt 860 fodgængere, der blev ramt af bilister. Det svarer til, at mere end 2,4 fodgængere blev ramt af en bilist hver dag. I dag er vi nået dertil, hvor mindre en 1 person bliver ramt dagligt. Positivt. Men det er ikke nok. I 2020 blev i alt 319 personer ramt af en bil. Og hvad betyder det? Bilisterne er blevet mere forsigtige. Måske.

Byplanlæggerne er blevet bedre til at segmentere forskellige trafikformer, så fodgængere kan gå mere sikkert på gaderne. Muligvis. Advokater, der har varetaget erstatningssager for tilskadekomne fodgængere, har fået mindre arbejde? Ja, når det handler om fodgængerulykker!

Tilskadekomne efter færdselsulykker

Der sker dog også andre former for trafikulykker – og advokaterne har stadig nok at gøre med at føre erstatningssager for tilskadekomne med færdselsskader. Det er nemlig ikke nemme sager at føre. Det sker, at en bilist flygter fra ulykkesstedet. (Faktisk har det vist sig, at over de sidste år er antallet af flugtbilister steget!) Det sker, også at en bilist ikke har betalt den obligatoriske forsikring. Og det komplicerer erstatningssagerne.

Nu forsøger jeg ikke at skræmme dig og få dig til at blive inden døre. Du skal da selvfølgelig også kunne bevæge dig i byen som fodgænger. Men du skal være klar over, at du kan blive ramt og blive påført alvorlig skade – også selv om bilisten kun kører med 20 km/t. Og du skal selvfølgelig have erstatning for den skade, du har lidt. Måske førte trafikulykken til en lettere hjernerystelse, og du tænker, at det ikke kan betale sig for dig at blive involveret i en erstatningssag. På den ene side har du ret.

Brug for erfaren advokatbistand

Det er besværligt, og erstatningen, du måske får, kan ikke stå mål med tiden, der er brugt på dialog med forsikringsselskaber mv. På den anden side tager du fejl. Du ved nemlig ikke lige med det samme, om du også har fået en anden skade, der kan udvikle sig til et alvorligt helbredsproblem for dig senere. Og derfor er det vigtigt, at du får hjælp fra en erfaren advokat. Søg på Google efter fx ”Erstatning Advokat”, og kontakt én, der har kontor i dit område. Udgifterne til advokaten kan blive dækket – og du kan være sikker på, at du får den korrekte erstatning, som du har krav på.

Færdselsskader
Rul til toppen